رنگ مو 

نمایش 1 - 16 از 16 آیتم
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 8.0
  445,000 تومـان 485,000 تومـان موجود
  ارزان شد!
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 8.0 رنگ بلوند متوسط  تاریخ انقضا: 2024/08    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 8.1
  485,000 تومـان موجود
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 8.1 بلوند خاکستری متوسط    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر      
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 9.0
  445,000 تومـان 485,000 تومـان موجود
  ارزان شد!
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 9.0 رنگ بلوند روشن تاریخ انقضا: 2024/08    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 12.01
  445,000 تومـان 485,000 تومـان موجود
  ارزان شد!
       HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.    شماره رنگ 12.01 بلوند دودی تاریخ انقضا: 2024/08   حجم رنگ مو 44 میلی لیتر   
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 7.0
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ مو 7.0 رنگ بلوند تیره   حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 6.0
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش      ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 6.0 رنگ قهوه ای روشن     حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 5.0
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 5.0 رنگ قهوه ای متوسط    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر   
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 5.25
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 5.25 قهوه ای تند    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر     
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 3.0
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.   شماره رنگ 3.0 قهوه ای تيره حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 10.31
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 10.31 بلوند بژ روشن حجم رنگ مو 44 میلی لیتر  
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 6.7
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.شماره رنگ 6.7 فندقی تاریخ انقضا: 2024/05      حجم رنگ مو 44 میلی لیتر 
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 5.6
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.   شماره رنگ 5.6 ماهاگونی حجم رنگ مو 44 میلی لیتر  
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 1.0
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.   شماره رنگ 1.0 مشکی حجم رنگ مو 44 میلی لیتر  
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 12.02
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.    شماره رنگ 12.02 بلوند صدفی    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 6.6
  485,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.    شماره رنگ 6.6 قرمز   حجم رنگ مو 44 میلی لیتر   
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 2.1
  338,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour        رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش      ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 2.1 مشکی تیره      حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
نمایش 1 - 16 از 16 آیتم

منو