رنگ مو 

نمایش 1 - 16 از 16 آیتم
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 8.1
  545,000 تومـان موجود
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 8.1 بلوند خاکستری متوسط   پلاستیک روی جعبه برای چک کردن تاریخ و سلامت محصولات باز شده است....
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 7.0
  545,000 تومـان موجود
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ مو 7.0 رنگ بلوند تیره   پلاستیک روی جعبه برای چک کردن تاریخ و سلامت محصولات باز می شود....
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 3.0
  545,000 تومـان موجود
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.   شماره رنگ 3.0 قهوه ای تيره حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 8.0
  545,000 تومـان موجود
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 8.0 رنگ بلوند متوسط       پلاستیک روی جعبه برای چک کردن تاریخ و سلامت محصولات باز شده...
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 1.0
  545,000 تومـان موجود
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.   شماره رنگ 1.0 مشکی    پلاستیک روی جعبه برای چک کردن تاریخ و سلامت محصولات باز می شود. محصولات داخل...
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 9.0
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 9.0 رنگ بلوند روشن   تاریخ...
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 6.0
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش      ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 6.0 رنگ قهوه ای روشن     حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 5.0
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 5.0 رنگ قهوه ای متوسط    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر   
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 5.25
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 5.25 قهوه ای تند    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر     
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 10.31
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 10.31 بلوند بژ روشن حجم رنگ مو 44 میلی لیتر  
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 6.7
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.شماره رنگ 6.7 فندقی تاریخ انقضا: 2024/05      حجم رنگ مو 44 میلی لیتر 
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 5.6
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour      رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.   شماره رنگ 5.6 ماهاگونی حجم رنگ مو 44 میلی لیتر  
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 12.01
  545,000 تومـان موجود نیست
       HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش      ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.     شماره رنگ 12.01 بلوند...
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 12.02
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.    شماره رنگ 12.02 بلوند صدفی    حجم رنگ مو 44 میلی لیتر
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 6.6
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour       رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش     ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید      محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.    شماره رنگ 6.6 قرمز   حجم رنگ مو 44 میلی لیتر   
 • رنگ موی هیریکس تروکالر 2.1
  545,000 تومـان موجود نیست
  HairX truColour        رنگ موی تروکالر جلوگیری از آسیب دیدگی موها نرم کننده مو ماندگاری بالا محافظت در برابر اشعه ماورابنفش      ترکیبات: امگا 3 و امگا 6 روغن تخم کتان روغن هسته انگور سفید       محتویات جعبه یک تیوپ رنگ، یک اکسیدان، دستکش و ماسک مو میباشد.      شماره رنگ 2.1 مشکی تیره      حجم رنگ مو 44 میلی لیتر    
نمایش 1 - 16 از 16 آیتم

منو