جشنواره حراج عیدفطر آغاز شد. محصولات حراجی را اینجا ببینید.
جشنواره تا روز جمعه نهم تیرماه ادامه دارد و تعداد محصولات محدود است.

مرکبات (Citrus) 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

بالا